بیه که ما و تو باهم بخوانیم
گهی شادوگهی پُر غم بخوانیم
یکی از سوز دل از دردِ غُربت
یکی از سازِ این عالم بخوانیم

***
بیه که ما و تو جورّه بِخوانیم
به سبکِ تارِ دمبوره بخوانیم
بیه که از دلی پر خانه ی دور
وطن دوره وطن دوره بخوانیم


***
وطن دوره وطن دوره وطندار
دم مه بلدِه وطن بوره وطندار
زبونِ مردمِ مُلکایی غربت
ده جان مه نیشِ زنبوره وطندار


***


خاکِ غربت مرا دلگیرو کرده

جوان بودم مرا سخت پیروکرده
جوان بودم جوانِ تازه بودم
مرا پژمرده و تحقیرو کرده


***
بیه که ماو تو یکجا بخوانیم
غزلی سبکِ مولانا بخوانیم
بیه که ماو تو بوری وطن خو
به سبک تنبوروصورنا بخوانیم

محمد سعیدید
1392/1/14


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, خاک غربت, دمبوره
+ نوشته شده توسط m در 92/04/16 و ساعت 0:55 |
 

شب یلدا چله نشین تو موشوم

انار تازه و شرین تو موشوم

اگه حافظ و فردوسی شنی تو

مه مولاناجلالالدین تو موشوم

ببخشید که کمی دیر نشر شد!

سروده شده در شب یلدا1391 تهران


برچسب‌ها: شب یلدا, چله, حافظ, فردوسی
+ نوشته شده توسط m در 91/12/02 و ساعت 22:9 |
نکته:اعراب گذاری و بعضی از حروف اضافه(بیشترحرف"ی")بخاطر روان شدن گویش دوبیتیها است.


بییه دمبورَه زو دمبورَه سازکو

نوایی دِلبری از ناو آغاز کو

بییه دمبورَه زو که دِلمَه تنگَه

گرهِ دِلی تنگم را تو واز کو

***

بییه که دمبورِه تو دم بگیره

دَه دِلمَه چنگ زدَه ماکم بگیره

بییه که غم شده سلطان قلبم

بزن که سلطنت از غم بگیره

***

دو انگشتت دو یارِ دمبورِه تو

دو چشمانم خمارِ دمبورِه تو

دوتاری دمبورَه ازگیسویی یار

مَه قربانِ دوتارِ دمبورِه تو

***

بییه دمبورَه زوکه دم مه بوره

کوکِ دِلمَه دَه کوکِ دم تو جوره

بییه دمبورَه زو که دِل غریبه

غم ودردغربت از سرمه زوره

***

شبی که دمبورِه تو شد بهاری

دوبیتی سر کدوم صوت قناری

دوبیتی و دوتاری دمبورِه تو

میانِ جسم و جانم گشتَه جاری

***

خزان رفت از دیاری دمبورِه تو

شکوفا شد بهاری دمبورِه تو

زمستانی دوچشمانم بدل شد

به تابستان کناری دمبورِه تو

***

الا ای دمبورَه ای یارِغارم

الا ای راوی یی رنجِ تبارم

بگواز رازی که درسینه داری

بگو از دردِ مــردمِ دِیارم

***

بگو از سرگذشتِ آغَه بیگُم

بگو از ظلم رحمان ها به مردُم

بگو از اوج پروازی شرینها

میان دره هایی سبزی گندُم

***

الا ای دمبورَه دم مَه دَه دم تو

مَه قربانِ صدای زیرو بم تو

الا ای دمبوره ای یار صفدر

بیه قاومای موره جم کو بسم تو

سروده:محمدسعیدی-۱۳۹۱-۵-۸ ه.ش


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, دمبوره, دوتار, یار
+ نوشته شده توسط m در 91/05/09 و ساعت 21:13 |

 

من خاکی یم،همان کارگرِ ساده

جارو به دست استاده کنار جاده

نه اینم و نه آنم و نه فـــــــلانی!

غریب زاده ام،از وطن دور افتاده


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی
+ نوشته شده توسط m در 91/05/05 و ساعت 23:23 |

وطندار


بییهَ بوری وطن،بوری وطندار

زهجرت دل بکن، بوری وطندار

بییَه بوری ازی مولگایی مردم

همگی(مردوزن) بوری وطندار

 

وطن بی ماوتو آباد نموشَه

زچنگِ دشمنان آزاد نموشَه

اگر عشقِ وطن در دل نباشد

دلِ غمگین مو هرگیزشاد نموشَه

 

وطن غزنی و جاغوری و نیلّی

دِلمه تنگه بلدِه بِهسودشی خیلی

مَه قربانِ دشتِ برچی و افشار

بوری بندِ امیر دم پارگ مِلّی

 

بوری شهمامه را از ناو بسازیم

صلصالی قَرقَره را راو بسازیم

اگه دوشمو بسم خیال شی خام شد

روز روشون شی یکدم شاو بسازیم

 

وطن! این تن فدایِ سنگِ کویت

خاکِ غُربت نیارزد تارِ مویت

خاکِ غُربت مرا غم بارو کرده

دلِ پُر غُصّه می آیوم به سویت

واژه نامه:بلده(برایی...)دم(در این شعر دم مخفف دمو یا درهمان است)شهمامه(بت 35 متری بامیان که به بودای ماده معروف است)صلصال(بت 53 متری بامیان که به بودای نر معروف است) قرقره(استوار)-راو(تیز-زود)

+ نوشته شده توسط m در 91/03/06 و ساعت 14:56 |
 

مره ديدي روي خو گرداندي ديده

زخم ناسور ده دل مه ماندي ديده

رموز آشوقي ره خوب موفاموم

شينگ لاتهِ خوره گولاندي ديده

***

پِچه لاو لاو آغيل بند ديل مه

نرو سفر،نكو خالي آغيل مه

نشو غريب ده ملگايي بيگانه

نرو،تازه نكو دردايي سيل مه

***

مه قربان تايي لب خنديدِه تو

به رگبار نگا بستم ديدِه تو

ديدون تاي قباغي تو مره كشت

گمان موشه مره پسنديدِه تو

***

شال شي سووز آس ايرغه سواره

دامد قنجيغ،اورا از پس قطاره

صداي دمبوره پيچيده در قول

عمر هردوي شي امروز بي شماره

سروده محمدسعیدی

+ نوشته شده توسط m در 90/09/03 و ساعت 23:33 |
سلام دوستان!

وبلاگ "دوبیتی های نو و مدرن هزارگی" دوباره شروع به فعالیت کرده است.

درود بر طاهر خاوری که دوباره بهمن انگیزه ی دوبیتی گفتن داد!

+ نوشته شده توسط m در 89/11/29 و ساعت 21:14 |

روز توی(1) تو کلُو ماتم گرِفتُم

صدای دمبــوره پُرغـــم گرِفتُم

ازو روزی که رافتی از دیــارم

دوتاری دمبــوره همـــدم گرِفتُم

1-عروسی

سروده: محمد سعیدی-1389/1014(ه.ش)-تهران

+ نوشته شده توسط m در 89/10/15 و ساعت 20:26 |

 

دوبیتی پیوسته-هزارگی

بینی پوچوق،بِیهَ بیلندَه گلبخت

چطورازدور سونمَه میخنده گلبخت

دندوسفید صدف،چیمای شی بادام

ماهِ چارده واری نوربنده گلبخت

 ***

کمر باریک،سینه انار واری یَه

لبای توسرخ مازِه شی قنده گلبخت

همو روزی قد مه مزاغ موکََدی

نخش لب مَه دَه لب تو منده گلبخت

*** 

همو کومهِ بوغوندی لاو لاوی تو

دل مَرَه پکشی از بیخ کنده گلبخت

نکو قوریغ کومهِ خو سر لبای مه

که قرضای مه بَلهِ تو منده گلبخت

 ***

آشوق بَلئیبوری نازای تو موشه

خریدارم،بوگو ناز چنده؟گلبخت

توره اخیر از راس دل بگویوم

دل مه ده قید موی تو بنده گلبخت

----------------------

1-بوغوند(برجسته،برآمدگی)2-قوریغ(ممنوع!)3-بَلئیبور(فدا،صدقه)

محمد سعیدی-1389/7/27-تهران

+ نوشته شده توسط m در 89/07/27 و ساعت 23:40 |

امو روزی گولی کوله مودوختی

زعشق همدیگه آردوی مو سوخـتی

الایی از جوانی خیر نبیـــنی

که عاشوقیره ده بیگانه فروختی

سروده:علی هزاره

+ نوشته شده توسط m در 89/04/09 و ساعت 0:19 |

عاشقانه هزارگی

کمرباریک "قمر"بور شُد سر شاو

ماه چارده خجیل افتاد مَنهِ آو

لاتهِ(1)نیلی قمرجان پور ستاره

قاشا یی(۲)قَلَمی، قمر ماه ناو

* * *

"قمر"قد قَرقَره(۳)ازخانه بور شاو

دیلم را بورده ی جیگر مهَ شُــدآو

روزای بی قـمر ده سر مَه شـــاوه

مَنهِ شا وا شاو چارده نِــیّهَ شاو!

* * *

لب جوی شیـشـته ی اللا قمرجان

دیلم را بورده ی اللا قمر جان

سرت عاشوق شدوم ده شاو چارده

چـرا آزورده ی اللا قمرجـــان

۱-نوع روسری هزارگی۲-ابرو۳بلند

سروده محمدسعیدی-۱۳۸۹/۲/۳۰-تهران

+ نوشته شده توسط m در 89/02/30 و ساعت 0:21 |

دوبیتی پیوسته

بِیهَ که شار کَنی آغیل خوره مو

پُخته کَنی خانهِ کاگیل خوره مو

مولکای دیگرو دز مو نمیرســـه

بِیهَ آباد کنی منزیـل خوره مو

* * *

صددیل یک دیل نکو،پَگ دیل خوجم کو

بِیهَ که صد دیله یگ دیل کَــنی مو

درد داورو موره پَگ تــید پَرگ کد

بِیهَ که رو ســوی آغیـل کــنی مو

* * *

بیه چَق چَق،بسم دریـا شـنی مو

از مولگ دیگرو پیـدا شـنی مو

دیگه مردوم موره قاوما نموگیه

بیهَ قاوما! بَسم قاوما شنی مو

سروده:محمد سعیدی۱۶-/۱۳۸۹/۲

+ نوشته شده توسط m در 89/02/17 و ساعت 0:46 |

لاتهِ کَشدگی(۱)ره ململ(۲)کو آغئی

سوزو ره قد قــلم بدل کو آغئی

کمر بســـته بُرو دهَ جنـگ ظلمت

سر قاومو ره از خاک بل کوآغئی

 

۱-نوع روسری بزرگ محلی۲-روسری نازک وسبک

سروده:محمد سعیدی-۱۳۸۹/۱/۱۵

+ نوشته شده توسط m در 89/01/15 و ساعت 22:17 |

به مناسبت (8مارچ)روز جهانی زن

تقدیم به دختران قالین باف وطنم

دختر قالینباف

دمیروزا که غمگینوم خداجان

اسیر دار قالینوم خدا جـان

به دستم تارقالین گشته زنجیر

به پا پابند آئینوم خدا جان

سروده:محمد سعیدی-1388/12/16

+ نوشته شده توسط m در 88/12/16 و ساعت 13:28 |

تَـتر1پوشـگ!قـچر2تـو کنـده کنـده3

بیهَ4نوربند!5دیلمهَ دهَ سرتومـنده

مهَ قربـان شیشتو،گشتون تو مُوشوم

توره۶گفتون تو شاری ،شنده شنـده

1-نوع واسکت(جلیزغه)2-صورت3-گشاده رو4-قدوقامت5-زیبا رو۶-حرف،سخن

سروده:محمد سعیدی-1388/11/29-تهران

+ نوشته شده توسط m در 88/11/29 و ساعت 23:23 |

«شیر دختر هزاره»

الا شــیردخــتر میر هـزاره

زعشقت جیگرم شد،پاره پاره

الا ای ماه تابان درشبستان

درآســمان دلـم باشی ستاره

دوچشمانت دوتا دریـای آبی

دوچشم ازلعـل لبهایت خماره

دوتا حسن نکو هست درکمالت

یکش تـحصیل،دیگرمهر دیاره

زاحسانت گلستان گشته بهسود

هزارستان تورا درسینه داره

الا ای دُر نایابـم کجایـی؟

«سعیدی» طـاقت دُوری نـداره

سروده:(محمد سعیدی)-۱۳۸۸/۱۱/۱۱ -تقدیم به:(س ر)

+ نوشته شده توسط m در 88/11/11 و ساعت 13:49 |

کومه۱لاو،لاو،قاشای۲تو مای ناوَه

روزای مه دَه پیش خانه توشاوَه

دیستایی نازوکک،اونگهَ۳ گندمگ

چیمابادام،مویای توتاوبه تاوه

لوپ-ابرو-صورت

سروده :(محمدسعیدی)-۱۳۸۸/۱۱/۵

+ نوشته شده توسط m در 88/11/06 و ساعت 0:50 |

سرتوی مُروم بوســراغ۱ ده تای قچــیغ مه

کشکی دخـــتر خــان باشـــه قنجــیغ۲ مه

ازو کــــومای ســــرخ چاکهِ گیلاس شـــی

ماخـــای دومبــلدوم باشـــه قتـیغ۳ مه

۱(نان روغنی مخصوص)۲(همراه ورفیق)۳(موادپروتینی)

سروده(م)۱۳۸۸/۱۰/۲۷

+ نوشته شده توسط m در 88/10/27 و ساعت 1:21 |

چاربیتی

دیروز توره  تیلون  باغ خو دیدوم

قیغج1 بغلو قد تای قباغ2 خو دیدوم

جَلو شده اوقرهِ3 مهَ از دیدون تو

توره منهِ دیلی اوماغ4 خو دیدوم

کتاب خووازکدوم تاو پیچَلگ5 شد

اکسای توره جایی سماغ6 خودیدوم

خـندای تو پیش چیمّهَ تاوبلـجی7 شـد

وشون مهَ رافت قدتومزاغ8 خو دیدوم

1(کج)2(نگاه زیر چشمی)3(مردمک چشم)4(خوشحال)5(بهم ریخته)6(درس)7(بی قراری)8(شوخ)

سروده(م)1388/10/2

+ نوشته شده توسط m در 88/10/02 و ساعت 13:42 |

شهید رای حق استه حسین جــــــان

بلدِ از مو سمق استه حسین جــــــان

زیارتگای روی مـــــــو کر بــلا یــــهَ

دَه پیش توسرمولق استه حسین جان

سروده(م)۱۳۸۸/۹/۲۷

+ نوشته شده توسط m در 88/09/28 و ساعت 22:9 |