دوبیتی نو ومدرن هزارگی

عاشقانه هزارگی(دیده)

هر روز میشیم ده سر رایی دیده

خیره موشوم ده نخش پایی دیده

از دور که توغ کده گولنده میه

کرخت موشوم پیش چیمایی دیده

 

لبای شی یه ده خنده میه سرشیو

چجین خوره گولنده میه سرشیو

ده را گشتو کسه پسین نمونه

خانه شی سر بنده میه سر شیو

 

مه قربان دو دندان صدف شی

پایمه بیر بیر مونه موروم طرف شی

دل مه موشه که راز دل بگویوم

نگفته شفتالو مندوم ده شف شی

 

امو  دختر که دیستای شی رووشه

چرا دل شی ده آشوقی نموشه

اگه او توغ نکه سونمه الاهی

کوزه شی میده شه اوشی لاووشه

 

#محمد_سعیدی-1394/11/1


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, ترانه هزارگی, شعر هزارگی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در  ۹۴/۱۱/۰۷ساعت 0:43  توسط محمدسعدی  | 

لیلا

باغ و بهاره لیلا-گلی اناره لیلا

بینِ کمان به دستان-سری قطاره لیلا

قدش چوبا غ وبوستان-رُخش گل وگلستان

رویی دیواری قلبم-نقش و نگاره لیلا

---------------------------
والیلا دنیا لیلا-دلم را برده لیلا

نمی دانی که بامن-چه کاری کرده لیلا
--------------------------

قدت چو باغ و بوستان-بیا به جمع مستان

بیا که مستِ مستم-جامی بگیر زدستان

بیا به سر بر امشب-کنارِ می پرستان

دو جامی سرکشیده-دیوانه واره لیلا

--------------------------
والیلا دنیا لیلا-دلم را برده لیلا
نمی دانی که بامن-چه کاری کرده لیلا
---------------------------

هستم خماری لیلا-تشنه و زاری لیلا

خدا کند که یک شب-باشم کناری لیلا

به دورِ او بچرخم-شوم زواری لیلا

زواری کعبه ی تو- چه بی شماره لیلا

---------------
والیلا دنیا لیلا-دلم را برده لیلا
نمی دانی که بامن-چه کاری کرده لیلا
--------------------------------

محمدسعیدی-1393 زمستان


برچسب‌ها: ترانه لیلا هزارگی, دوبیتی هزارگی, عاشقانه هزارگی, هزارگی شاد
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۴/۳۱ساعت 23:18  توسط محمدسعدی  | 

بیه که عید کنی

قومو بیه که عید کنی-دل خوره پُر امید کنی

شاوایی تاره وُی کده-روزای خوره سفید کنی


دیستای خوره خینه کنی-درزای خوره پینه کنی

توکرِه دلِ چارپارَه را-یکجا مثلِ گینه کنی

دلای خو یک جای جم کده-بی کِبرو بی کینه کنی

همت کده وحدت خوره-مثل "سرنَه بینَه" کنی


قومو بیه که عید کنی-دل خوره پُر امید کنی

شاوایی تاره وُی کده-روزای خوره سفید کنی


بِیه بَسم از جان و دل-یک عهد و یک پیمان کنی

ریزه کتِه مو جم شده-یادِ شاه مردان کنی

بیه بسم وحدت کنی-همت کنی غیرت کنی

خاک ده چیمی دشمو زده-خانه شی ره ویران کنی


قومو بیه که عید کنی-دل خوره پُر امید کنی

شاوایی تاره وُی کده-روزای خوره سفید کنی


دل خوره نا امید نکو-بیه فکرِ چاره کنی

عهدو میثاق قد "بابه" را- امضایِ دوباره کنی

بیه که کارو بار کنی-شارای خوره پس "شار" کنی

ثمرِ کسب و کار خوره-تقدیم "هزاره" کنی


قومو بیه که عید کنی-دل خوره پُر امید کنی

شاوایی تاره وُی کده-روزای خوره سفید کنی
---------------------------------
پی نوشت:-توکره(tokra):تکه-پارچه/وُی((woy:دور کردن/پینه(pina):پیوند/گینه(gaina)قدیمی/سرنه بینه(sarna-baina)

(محمدسعیدی-1394/4/27)


برچسب‌ها: بیه که عید کنی, دوبیتی هزارگی, ترانه هزارگی, بابه
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۴/۲۷ساعت 9:52  توسط محمدسعدی  | 

گله

ریش تو دیراز،نیماز تو سرِ وخته

دختر تو سرِ ونده! دمِ بخته

مسلمانی نِیَه دَه روزه،نیماز

ده شوی ده دونِ دخترکاری سخته

****
آتِه باچه میگیه «گله» ره کم کو

صدسیربرنج،صدسیرغاله ره کم کو

اگه دوستی مونی انصاف کو قوما!

رواج بد صد ساله ره کم کو

*****
آتِه دختر ده فکر پول نخته

ده فکر چای و بوره،قندو رخته

آبِه دختر ناله قاله موکونه

میگیه دختر مه کم بخت جور کرخته!

****
اگه باچِه تویَه تالِه دختر مه

نُه بایی گاو موشه گلِه دختر مه

بیست جوره لاتَه و پیرو و پیزار

بیار بلدِه عمه خالِه دختر مه

****
بیست سیربادام،بیست سیرناخودوکشمش

بیار بلدِ شیرنی خوری تو پیش پیش

دو سیر نسوار تلخ از یاد تو نره!

بازم نگی که نه گفتی تو او خیش!

****
خُسور خدا ده سر تو قار شه بلکم

آتِشی دل ده جان تو وار شه بلکم

دختر سودا کدی نُه طولِ انگور

گلِه دختر ده جان تو زار شه بلکم
--------------------------
محمدسعیدی-1392


برچسب‌ها: شعرگله, گله, رواج گله, دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۳/۳۱ساعت 22:19  توسط محمدسعدی  | 

عاشقانه هزارگی(چیم بادامی)

امو روز که نقش و نگار مکونی

دلم را میبری اوگار موکونی

قدامزو چیمی بادامی خو دیده

از تی چادر مره رگبار موکونی

------------------

محمدسعیدی-1394ه.ش-تهران

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۲/۰۱ساعت 21:42  توسط محمدسعدی  | 

تو که بودی(در سوگ رهبر شهید استاد مزاری ره):

بابه! سردار،بابه! سرورموبودی

ده سختی ها پیرو رهبر موبودی

دَه بینِ شعله هایِ آتش و خون

به جز خدا تنا یاور مو بودی

تو شان وشوکت وعزت موبودی

دین و ایمان،یقین،باور موبودی

بودی تو روشنگی خانِه تریگ مو

خورشید و ماهِ مُنوّر مو بودی

دَه میدانِ نبردِ حق و باطل

تو فرماندِه کلی لشکر مو بودی

تو پاسدارِ خانه و باغ و کشت مو

نگهدارِ کوه و کمر مو بودی

بودی تو مردِ میدانِ سیاست

کلامِ اول و آخر مو بودی

تو که بودی مودیگه غم ندشتی

بابه!تکیِه دل و جیگر مو بودی

دَه رایی بادِ قود و خار و خاشه

سنگِ خارا واری سپر موبودی

روزایی بی کسی دَه غربِ کابل

خوب بود بابه!دَه دوروبرمو بودی

چه زود رفتی،چه بود بابه!گنای مو

بابه تو تاجِ بالی سر موبودی

تو که رفتی شکسته بال و پر مو

ده ای دنیا تو بال و پر مو بودی
---------------------
محمدسعیدی-1393 زمستان


برچسب‌ها: شهید مزاری, رهبرشهید, استاد عبدالعلی مزاری, شعر مزاری
+ نوشته شده در  ۹۳/۱۲/۲۲ساعت 23:12  توسط محمدسعدی  | 

گل دختر جاغوری

کمرباریگ ده سرشی شال شری یَه

آدم واری نِیه جورِه پری یَه

نه از نیلی،نه از بهسود و ناوور

امو دلبر، گلی از جاغوری یَه

****
مویای شی شاوی شاوه،روی شی روزَه

دانی درگه شیشته کالا مودوزَه

سونیم شیلیک کده قد تای قباغ خو

دَه دل مَه خوردَه یکترمَه موسوزَه

****
امو روز که امادی ده لبی جوی

مارَه کردی گرفتار او پری روی

ازو غیتا توره هرجا ببینُم

دل مه دوگ دوگ مونه مانند سیرکوی

****
لبت سرخ و اناری یَه قدت نَی

دانی درگه بیَه بازم یگو بَی

قد امزو چیمی بادامی و نوربند

یگو دفه کنو سوی مه خیره سَی
-----------------------
محمدسعیدی-1393/11/29-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, دوبیتی عاشقانه, هزارگی, شعرهزارگی
+ نوشته شده در  ۹۳/۱۱/۲۹ساعت 23:47  توسط محمدسعدی  | 

غزل هزارگی(ورخی)

ورخی ورخی اکّو دیگه -آلی خو  وختِ خواو نِیه

ده خانِه ی خو تریگ شیشتِه- میگی بُرو افتاو نِیه

کُلی عالم جدید شده - ناپدیدا پدید شده

کونه ره پوشیده موری- میگی کالایی ناو نِیه

خودخوره بدحال سرندی-بیخی چَری لنگرندی

ورخی که روزتو چاشت شده-آلی خو نصف شاونِیه

کلو غدر تو خواو نکو- فکر خیال پَلاو نکو

خیال پلاو سیر نمونه-بی کار و بار پلاو نِیه

کمر خوره بسته کنو-فکر دِراو دیستَه کنو

کِشتی که بی کمال شَنَه -ایج قابل دِراو نِیه

غیرت کنو،همت کنو-فکر شان و شوکت کنو

دَه خانه که چارقد بیشی-کوتاوِ دل پرچاو نِیه

کوتاو وغمه دور بریز-وُی کو!مَنِه تندور بریز

دوایی دردِ قدیمی- کویی غم و کوتاو نِیه

ورخی!که اکوچشت شده-نزدیگِ روزوازگشت شده

خرمونِ دیگا بال شده- خانِه ازمو یک جاو نِیه

اربار که دیرتر خواو شدی- دَه مامیلِه خو ساو شدی

اُشکو که دیگه ساو نشی-دیگه مجلی ساو نِیه

ورخی که کاروبار کنی- رای خو رایی دلدار کنی

کاری دیگا روزراو شده- کارایی از مو راو نِیه
----------------------------
محمد سعیدی-1393/7/9-تهران
---------------------------
پی نوشت: چری(نوع وسیله گرمایی)-کوتاو(درد دل)-پرچاو(برطرف کردن)روزوازگشت(آخرین روز فصل پایز)-مجل(زمان)-روزراو(رونق گرفتن)


برچسب‌ها: غزل هزارگی, شعرهزارگی, هزارگی اجتماعی, محمدسعیدی, غزل ورخی
+ نوشته شده در  ۹۳/۱۱/۰۹ساعت 23:45  توسط محمدسعدی  | 

نرو دلبر که دل در بر تو مومنه

آوُر چومه کلو خاکباده دیده

دلم در دام تو افتاده دیده

اگر امروز لب چُشمه نیایی

تمام عمر من برباده دیده

*****
هوا گردوغبارو خاک وخاشه

دوچشمم گریه داره تاشه تاشه

دو دستم زانویی غم می فشارد

که لییلایم صبا باشه نباشه

*******

آوُر چومه هوا تاریک و دلگیر

چه کرده بامن این لیلای بی پیر

غم عشقست که یادرد جدایی

که از مغز جیگر مه می کشه تیر

*******
نرو دلبر که دل در بر تو مومنه

چیم مه دایم ده پشت در تو مومنه

نخش موسخندی تو ده خاطری من

نخش پای تو ده باغ و بر تو مومنه
------------------
محمدسعیدی-پاییز-1393


برچسب‌ها: عاشقانه غمگین, هزارگی غمگین, هزارگی, دوبیتی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در  ۹۳/۱۰/۲۸ساعت 23:9  توسط محمدسعدی  | 

پاییز

دیدَه فصلِ دلم پائیزه اِمشاو

دلم ازغُصَّه ها لبریزَه اِمشاو

چراغِ قلبِ من نیم سوزِ نیم سوز

گمانم فتنه یِ می خیزه اِمشاو

******
دلم تنگ و پر از فریاده اِمشاو

گلِ خود را به یغما داده اِمشاو

تمامِ کوه سارم غم گرفته

به دستم تیشه ای فرهاده اِمشاو

******
نه برف است و نه باران است،همه باد

نه عذر است و نه خواهش و نه فریاد

چه بغضی در گلویم گیر کرده

ز رسم"بی وفایی" آدمی زاد!

*******
دیده جان از غمت دل گیرم اِمشاو

به دست دست بند،به پا زنجیرم اِمشاو

چه توفانی که برپا کرده ای تو

گمان می شه که من می میرم اِمشاو
*******
هوا گردو غبارو چنگ و "منیار"

ز دستت گیلَه دارم دیده بسیار!

دیده جانم حراجم کردی امشب

چه ارزان می فروشی آشوقِ زار!
-------------------------
محمدسعیدی-1393پاییز


برچسب‌ها: عاشقانه غمگین, هزارگی غمگین, هزارگی, دوبیتی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در  ۹۳/۱۰/۱۰ساعت 23:3  توسط محمدسعدی  | 

دیده موره

دیده موره دیده موره- دیدهِ مه خندیدَه مورَه

مویا قولاج قولاج بَلِه-شانِه دیده تیده مورَه

اولبلونِِی جاده موره -سویی قلای شاده مورَه

مثالِ خانزادَه مورَه- سُوار نِیهَ پِِیدَه مورَه

******
روزای مرَه اوشاو مونه- دِل و جگرمه اومونه

اربارکه پس خوسی مونه- سایهِ دِلهَ افتاو مونه

تاشه تاشه که سی مونوم- مره اوندیده،موره

دیده موره دیده موره -دیدهِ مه خندیده موره

******
ازپسلونشی که توغ مونوم- دل وجگرخوقوغ مونوم

دل خوره دلداری کدَه -دنیای خو پُر فروغ مونوم

زخمِ ناسورِآشوقی- ده دِل مَه نِهادَه مورَه

دیده موره دیده موره -دیدهِ مه خندیده موره

******
سونشی دیدَه بی حال موشوم-غرقِ خاب وخیال موشوم

او آوری بهار شده-ما بلدهِ شی نِهال موشوم

بارو واری نرمگ نرمگ-بَلِه مه باریده موره

دیده موره دیده موره- دیدهِ مه خندیده موره

******
کمربریگ مویا تریگ-کشکی شنه قدمَه شریگ

پاشنه بُلند ابرو کمند-دخترِ خان،دختر بیگ

دین و دنیا ره شوردَدَه - دَه سرمهَ لمبیده موره

دیده موره دیده موره- دیدهِ مه خندیده موره
-------------------------------------------
محمدسعیدی 1393-5-20


برچسب‌ها: ترانه هزارگی, دیده موره, دوبیتی هزارگی, شعر هزارگی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۸/۱۰ساعت 21:32  توسط محمدسعدی  | 

دوبیتی«پُست مدرن» هزارگی

سرو جان مهَ بهَ تو دِل دادهَ یارجان

دهَ آسمون تو دِلمَه «پهبادَه» یارجان

نَکو بســــــــتهَ به رگــبارِ فدافـــــند

که بی رگــباری تو افتاده،یارجان!

--------------------------------

ازدورکه سِـلسلِه تومونهَ جَـــل جَــــل

دِلمَه شِیوموفته،جان مَه مونه خَل خَل

چیمای مه کیش وماتِ روی توموشَه

سِـــیســتم عصبی مه موشه مُخـــتل!

-------------------------------

دیروز که تیر شدی از پیشِ چیم مَه

دِل مَه بُردی تو جم کدی گلـــــیم مَه

دمـــاسنجی هوای مَه توغ کــو دیدَه

ازمَه خبر نِیــیی که سوخته نیم مَه!
--------------------------------
محمدسعیدی 1393/6/13-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, عاشقانه هزارگی, دوبیتی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۷/۳۰ساعت 23:30  توسط محمدسعدی  | 

دلارام(آبه میرزا)

تقدیم به دلارام(آبه میرزا)اولین آواز خوان و دمبوره نواز "زن هزاره"
------------------------
صدایِ دل،صدایِ جان میایه

ز کوه و دشتی مالستان میایه

صدایِ دلبرو دلدارمیایه

دلارام با لبِ خندان میایه

*****
دلارام جان مه قربان صدایت

بخوان یکدم توره دانم خدایت!

قسم خوردم به تارِ دمبوری تو

که این دل را کنم هردم فدایت

******
دلارام وا دلارام وا دلارام

تو صیدم کرده ای بی تلگ و دام

نه تاویز کرده ای،نه جادو جمبل!

به نوکِ پنجه ات کردی مره رام!
-----------------
محمدسعیدی-پاییز1393


برچسب‌ها: دلارام, آبه میرزا, دمبوره آبه میرزا, آوازخوان زن هزاره, دوبیتی هزارگی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۷/۲۵ساعت 22:14  توسط محمدسعدی  | 

عاشقانه هزارگی(1)

چند دوبیتی عاشقانه:
--------------
مهاجرم،مهاجر زاده ام من

دلِ خودرا به لیلا داده ام من

بیا لیلا،بیا ای نازنیـــنم

که در دامِ شما اُفتاده ام من

********

کبوترم سرِ بامِ شما یُم

اسیرِ چشمِ بادامِ شمایُوم

دو زلفت دام،دوچشمانی تو دانه

گرفتاری امی دامِ شما یُم

*******

بیا لیلا،بیا دُردانه ی من

بیا امشب بتاب در خانه ی من

بیا ساقی که مردم از خماری

بیا لبریزو کن پیمانه ی من

----------------------
محمدسعیدی-1393/7/7-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, دوبیتی عاشقانه, هزارگی, شعرهزارگی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۷/۰۷ساعت 23:36  توسط محمدسعدی  | 

سیاموی

نمی دانی چیها کرده سیا موی

شب و روزم سیا کرده سیا موی

دلم را برده یه او بر نگشته

نمی دانم کجا کرده سیا موی؟

****
گرفتارم به دردِ بی دوایی

دواییِ دردِ بی درمان کجایی؟

دوای دردِ بی درمان سیاموی!

سرِ جان کندنم زودتر بیایی

---------------
توره دیدوم روی از قمر گرفتُم

غم و درد قدیم از سر گرفتُم

میانِ شعله هایِ آتشِ عشق

دیده جان درگرفتُم درگرفتُم
----------------------
محمدسعیدی-1393/7/1-تهران


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, دوبیتی عاشقانه, هزارگی, شعرهزارگی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۷/۰۱ساعت 23:32  توسط محمدسعدی  | 

علودانی(علاوءالدینی)

علودانی(زادگاهم):
------------
علودنی موروم فصل بهاره

چاکِه گِلاس و زردالو دَه باره

کوه و دشت و دمن و درّه ی سبز

لبی جویبار بوری چنار چنارَه

خانَه خانَه، قلا،سنگقلچه قلچه

لاتَه سرخ و سَوُز قطار قطارَه

مه قربانِ سری قرخی شی موشوم

مردُم میگیَه سری قرخی مَزاره

از سنگخُدی موروم پازُل دَه رایَه

ازدور سی نُم مکتبِ چارقلارَه

سرک شی صاف و سادَه خامَه خامَه

کوهِ قجیرشی دایِم استواره

میانه میرسُم چای خورده موروم

میانه پایمَه گیرَه مُلگِ یاره

سری کوتلی قرقَتو که بیرسُم

دیدونِ هوته سیرغو گریه داره

-----------------------
محمدسعیدی-1393


برچسب‌ها: علودانی, شعرعلودانی, محمدسعیدی, دوبیتی هزارگی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۷/۰۱ساعت 21:29  توسط محمدسعدی  | 

گل دختر هزاره

گل دختر هزاره-هزار نقش و نگارش

قدش به نیزه ماند-ابرو کمان ارش

روخش چو ماهِ تابان-لبهای سرخ و خندان

دل و دیدهِ مَه بُردَه-دوچشمِ پُرخمارش

---------------

او سویی چُشمَه موره-دامو گولنده موره

از راهِ تَینه موره- گلهاره چنده موره

لبشی دَه خنده موره- دِلموره کنده موره

رقاصِ دستِ باد است- زولفانِ تارو تارش

----------------

چشمان سیاهی زاغی-دِلموره کرده یاغی

دِلموره کرده ریش رش-نگاهِ تی قباغی

اوماغِ دِلمو دلبر-دلبرجانِ مزاغی

نقاشِ جان کشیده-اورا مثلِ بهارش

--------------------------
محمدسعیدی 1393

خوانده شده توسط حسین دالهآهنگ ساز:طاهرخاوری


برچسب‌ها: گل دختر هزاره, طاهر خاوری, حسین داله, محمدسعیدی, ترانه هزارگی
+ نوشته شده در  ۹۳/۰۶/۳۰ساعت 21:26  توسط محمدسعدی  | 

بیه که ماو تو جوره بخوانیم

بیه که ما و تو باهم بخوانیم
گهی شادوگهی پُر غم بخوانیم
یکی از سوز دل از دردِ غُربت
یکی از سازِ این عالم بخوانیم

***
بیه که ما و تو جورّه بِخوانیم
به سبکِ تارِ دمبوره بخوانیم
بیه که از دلی پر خانه ی دور
وطن دوره وطن دوره بخوانیم


***
وطن دوره وطن دوره وطندار
دم مه بلدِه وطن بوره وطندار
زبونِ مردمِ مُلکایی غربت
ده جان مه نیشِ زنبوره وطندار


***


خاکِ غربت مرا دلگیرو کرده

جوان بودم مرا سخت پیروکرده
جوان بودم جوانِ تازه بودم
مرا پژمرده و تحقیرو کرده


***
بیه که ماو تو یکجا بخوانیم
غزلی سبکِ مولانا بخوانیم
بیه که ماو تو بوری وطن خو
به سبک تنبوروصورنا بخوانیم

محمد سعیدید
1392/1/14


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, خاک غربت, دمبوره
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۶ساعت 0:55  توسط محمدسعدی  | 

شب یلدا

 

شب یلدا چله نشین تو موشوم

انار تازه و شرین تو موشوم

اگه حافظ و فردوسی شنی تو

مه مولاناجلالالدین تو موشوم

ببخشید که کمی دیر نشر شد!

سروده شده در شب یلدا1391 تهران


برچسب‌ها: شب یلدا, چله, حافظ, فردوسی
+ نوشته شده در  ۹۱/۱۲/۰۲ساعت 22:9  توسط محمدسعدی  | 

دم(مه بلدِه تو)بوره!

نکته:اعراب گذاری و بعضی از حروف اضافه(بیشترحرف"ی")بخاطر روان شدن گویش دوبیتیها است.


بییه دمبورَه زو دمبورَه سازکو

نوایی دِلبری از ناو آغاز کو

بییه دمبورَه زو که دِلمَه تنگَه

گرهِ دِلی تنگم را تو واز کو

***

بییه که دمبورِه تو دم بگیره

دَه دِلمَه چنگ زدَه ماکم بگیره

بییه که غم شده سلطان قلبم

بزن که سلطنت از غم بگیره

***

دو انگشتت دو یارِ دمبورِه تو

دو چشمانم خمارِ دمبورِه تو

دوتاری دمبورَه ازگیسویی یار

مَه قربانِ دوتارِ دمبورِه تو

***

بییه دمبورَه زوکه دم مه بوره

کوکِ دِلمَه دَه کوکِ دم تو جوره

بییه دمبورَه زو که دِل غریبه

غم ودردغربت از سرمه زوره

***

شبی که دمبورِه تو شد بهاری

دوبیتی سر کدوم صوت قناری

دوبیتی و دوتاری دمبورِه تو

میانِ جسم و جانم گشتَه جاری

***

خزان رفت از دیاری دمبورِه تو

شکوفا شد بهاری دمبورِه تو

زمستانی دوچشمانم بدل شد

به تابستان کناری دمبورِه تو

***

الا ای دمبورَه ای یارِغارم

الا ای راوی یی رنجِ تبارم

بگواز رازی که درسینه داری

بگو از دردِ مــردمِ دِیارم

***

بگو از سرگذشتِ آغَه بیگُم

بگو از ظلم رحمان ها به مردُم

بگو از اوج پروازی شرینها

میان دره هایی سبزی گندُم

***

الا ای دمبورَه دم مَه دَه دم تو

مَه قربانِ صدای زیرو بم تو

الا ای دمبوره ای یار صفدر

بیه قاومای موره جم کو بسم تو

سروده:محمدسعیدی-۱۳۹۱-۵-۸ ه.ش


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی, دمبوره, دوتار, یار
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۰۹ساعت 21:13  توسط محمدسعدی  | 

خاکی

 

من خاکی یم،همان کارگرِ ساده

جارو به دست استاده کنار جاده

نه اینم و نه آنم و نه فـــــــلانی!

غریب زاده ام،از وطن دور افتاده


برچسب‌ها: دوبیتی هزارگی, محمدسعیدی
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۰۵ساعت 23:23  توسط محمدسعدی  | 

وطندار

وطندار


بییهَ بوری وطن،بوری وطندار

زهجرت دل بکن، بوری وطندار

بییَه بوری ازی مولگایی مردم

همگی(مردوزن) بوری وطندار

 

وطن بی ماوتو آباد نموشَه

زچنگِ دشمنان آزاد نموشَه

اگر عشقِ وطن در دل نباشد

دلِ غمگین مو هرگیزشاد نموشَه

 

وطن غزنی و جاغوری و نیلّی

دِلمه تنگه بلدِه بِهسودشی خیلی

مَه قربانِ دشتِ برچی و افشار

بوری بندِ امیر دم پارگ مِلّی

 

بوری شهمامه را از ناو بسازیم

صلصالی قَرقَره را راو بسازیم

اگه دوشمو بسم خیال شی خام شد

روز روشون شی یکدم شاو بسازیم

 

وطن! این تن فدایِ سنگِ کویت

خاکِ غُربت نیارزد تارِ مویت

خاکِ غُربت مرا غم بارو کرده

دلِ پُر غُصّه می آیوم به سویت

واژه نامه:بلده(برایی...)دم(در این شعر دم مخفف دمو یا درهمان است)شهمامه(بت 35 متری بامیان که به بودای ماده معروف است)صلصال(بت 53 متری بامیان که به بودای نر معروف است) قرقره(استوار)-راو(تیز-زود)

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۶ساعت 14:56  توسط محمدسعدی  | 

تیت پرگ

 

مره ديدي روي خو گرداندي ديده

زخم ناسور ده دل مه ماندي ديده

رموز آشوقي ره خوب موفاموم

شينگ لاتهِ خوره گولاندي ديده

***

پِچه لاو لاو آغيل بند ديل مه

نرو سفر،نكو خالي آغيل مه

نشو غريب ده ملگايي بيگانه

نرو،تازه نكو دردايي سيل مه

***

مه قربان تايي لب خنديدِه تو

به رگبار نگا بستم ديدِه تو

ديدون تاي قباغي تو مره كشت

گمان موشه مره پسنديدِه تو

***

شال شي سووز آس ايرغه سواره

دامد قنجيغ،اورا از پس قطاره

صداي دمبوره پيچيده در قول

عمر هردوي شي امروز بي شماره

سروده محمدسعیدی

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۰۳ساعت 23:33  توسط محمدسعدی  | 

بازگشت

سلام دوستان!

وبلاگ "دوبیتی های نو و مدرن هزارگی" دوباره شروع به فعالیت کرده است.

درود بر طاهر خاوری که دوباره بهمن انگیزه ی دوبیتی گفتن داد!

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۲۹ساعت 21:14  توسط محمدسعدی  | 

همدم تنهایی

روز توی(1) تو کلُو ماتم گرِفتُم

صدای دمبــوره پُرغـــم گرِفتُم

ازو روزی که رافتی از دیــارم

دوتاری دمبــوره همـــدم گرِفتُم

1-عروسی

سروده: محمد سعیدی-1389/1014(ه.ش)-تهران

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۱۵ساعت 20:26  توسط محمدسعدی  | 

گل بخت

 

دوبیتی پیوسته-هزارگی

بینی پوچوق،بِیهَ بیلندَه گلبخت

چطورازدور سونمَه میخنده گلبخت

دندوسفید صدف،چیمای شی بادام

ماهِ چارده واری نوربنده گلبخت

 ***

کمر باریک،سینه انار واری یَه

لبای توسرخ مازِه شی قنده گلبخت

همو روزی قد مه مزاغ موکََدی

نخش لب مَه دَه لب تو منده گلبخت

*** 

همو کومهِ بوغوندی لاو لاوی تو

دل مَرَه پکشی از بیخ کنده گلبخت

نکو قوریغ کومهِ خو سر لبای مه

که قرضای مه بَلهِ تو منده گلبخت

 ***

آشوق بَلئیبوری نازای تو موشه

خریدارم،بوگو ناز چنده؟گلبخت

توره اخیر از راس دل بگویوم

دل مه ده قید موی تو بنده گلبخت

----------------------

1-بوغوند(برجسته،برآمدگی)2-قوریغ(ممنوع!)3-بَلئیبور(فدا،صدقه)

محمد سعیدی-1389/7/27-تهران

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۷/۲۷ساعت 23:40  توسط محمدسعدی  | 

امو روزی گولی کوله مودوختی

امو روزی گولی کوله مودوختی

زعشق همدیگه آردوی مو سوخـتی

الایی از جوانی خیر نبیـــنی

که عاشوقیره ده بیگانه فروختی

سروده:علی هزاره

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۴/۰۹ساعت 0:19  توسط محمدسعدی  | 

قمر

عاشقانه هزارگی

کمرباریک "قمر"بور شُد سر شاو

ماه چارده خجیل افتاد مَنهِ آو

لاتهِ(1)نیلی قمرجان پور ستاره

قاشا یی(۲)قَلَمی، قمر ماه ناو

* * *

"قمر"قد قَرقَره(۳)ازخانه بور شاو

دیلم را بورده ی جیگر مهَ شُــدآو

روزای بی قـمر ده سر مَه شـــاوه

مَنهِ شا وا شاو چارده نِــیّهَ شاو!

* * *

لب جوی شیـشـته ی اللا قمرجان

دیلم را بورده ی اللا قمر جان

سرت عاشوق شدوم ده شاو چارده

چـرا آزورده ی اللا قمرجـــان

۱-نوع روسری هزارگی۲-ابرو۳بلند

سروده محمدسعیدی-۱۳۸۹/۲/۳۰-تهران

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۳۰ساعت 0:21  توسط محمدسعدی  | 

قاومو

دوبیتی پیوسته

بِیهَ که شار کَنی آغیل خوره مو

پُخته کَنی خانهِ کاگیل خوره مو

مولکای دیگرو دز مو نمیرســـه

بِیهَ آباد کنی منزیـل خوره مو

* * *

صددیل یک دیل نکو،پَگ دیل خوجم کو

بِیهَ که صد دیله یگ دیل کَــنی مو

درد داورو موره پَگ تــید پَرگ کد

بِیهَ که رو ســوی آغیـل کــنی مو

* * *

بیه چَق چَق،بسم دریـا شـنی مو

از مولگ دیگرو پیـدا شـنی مو

دیگه مردوم موره قاوما نموگیه

بیهَ قاوما! بَسم قاوما شنی مو

سروده:محمد سعیدی۱۶-/۱۳۸۹/۲

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۱۷ساعت 0:46  توسط محمدسعدی  | 

آغئی

لاتهِ کَشدگی(۱)ره ململ(۲)کو آغئی

سوزو ره قد قــلم بدل کو آغئی

کمر بســـته بُرو دهَ جنـگ ظلمت

سر قاومو ره از خاک بل کوآغئی

 

۱-نوع روسری بزرگ محلی۲-روسری نازک وسبک

سروده:محمد سعیدی-۱۳۸۹/۱/۱۵

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۱۵ساعت 22:17  توسط محمدسعدی  | 

مطالب قدیمی‌تر